Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://e-krawiectwo.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ekrawiectwo.pl prowadzony jest przez firmę Podlaskie Towarzystwo Handlowe "HALEN" NIP: 5420013940, Regon: 050250910 zwany w dalszej części "właścicielem sklepu".
Siedziba firmy znajduje się w Białymstoku, ul.Poleska 71 Tel. +48 856 523 649

1. Sklep internetowy www.e-krawiectwo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy na stronie www.e-krawiectwo.pl. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.e-krawiectwo.pl. Telefon +48 856 523 649.

2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.e-krawiectwo.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i obowiązują jedynie zakupie przez sklep internetowy. Na każdy sprzedany towar sklep internetowy www.e-krawiectwo.pl wystawia faktury VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.e-krawiectwo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

7. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela sklepu zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela sklepu dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

Właściciel sklepu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą; 
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
Właściciel sklepu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Właściciel sklepu dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel sklepu zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi sklepu swoje dane Właściciel sklepu zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
 • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
Właściciel sklepu może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela sklepu są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela sklepu: sklep@e-krawiectwo.pl.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela sklepu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela sklepu.

W sklepie używane są tzw. "Cookies"

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 • tworzenia statystyk,
 • utrzymania sesji Użytkownika,
 • dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

8. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. W przypadku gdy czas realizacji zamówienia przekroczy 7 dni Sklep poinformuje o tym Kupującego.

10. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

11. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD

12. Zapłata za towar może być dokonana w następujący sposób:

a) Za pobraniem – zapłata odebraniu towaru od kuriera firmy kurierskiej DPD.
b) Przelew/przedpłata - kwotę pokrywającą cenę zmówionego towaru, oraz koszt przesyłki należy wpłacić na konto bankowe firmy Podlaskie Towarzystwo Handlowe "HALEN" : 

nr konta złotówkowego  PL 58 1910 1048 2788 6735 7981 0001
nr konta euro PL 31 1910 1048 2788 6735 7981 0002

Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia, który wyświetlany jest po jego złożeniu.

13. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

a) w przypadku płatności przelewem, pobraniem – 17 zł,
b) w przypadku zamówień powyżej 200 zł wysyłka GRATIS (0zł)

14. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. 
Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym. Nie jest przyjmowany zwrot towaru zakupionego do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Towar wraz z oryginałem faktury należy odesłać na adres firmy Podlaskie Towarzystwo Handlowe "HALEN" sklep internetowy, ul.Poleska 71, 15-874 Białystok.
Do przesyłki należy dołączyć informację o tym, że produkt jest odesłany w związku z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży, należy również podać dokładne dane Kupującego i numer konta, na które mają zostać przesłane pieniądze lub pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym.
Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w tym punkcie, zostanie wystawiona korekta faktury. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 10 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.
Firma Podlaskie Towarzystwo Handlowe "HALEN" zwraca równowartość zamówionego towaru z kosztami wysyłki. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

15. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione towary są ubezpieczone. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera w obecności kuriera prosimy o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki. W przypadku niekompletnej, bądź uszkodzonej przesyłki prosimy spisać protokół szkody.

16. Wszystkie informacje, dane, fotografie, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.

17. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

Regulamin obowiązuje od dnia 01-05-2021

Kontakt
biuro: +48 856 643 860
dział sprzedaży: +48 856 523 649, +48 668 311 10
sklep@e-krawiectwo.pl
MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.33.70 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023

Zawartość koszyka (0)

Do zapłaty:
0,00 PLN